Bedrifter & organisasjoner

Gjennomføringskraft gir resultater

Vi jobber med utvikling av bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor. 

Sammen med våre kunder øker vi gjennomføringskraften gjennom utvikling av org.kultur, ledelse, struktur og strategi.

Vi holder foredrag, workshops og utviklingsprosesser samt team- og ledersamlinger. Individuell coaching og mentoring av ledere og lederteam.


KARTLEGGING

Vi utfører kartlegging & analyse av kultur, strategi, struktur & ledelse med formål å øke gjennomføringskraft og resultater. Kartleggingen gir en tydelig innsikt og er et meget godt styrings- og lederverktøy for videre drift og utvikling.

Vi har bakgrunn fra kulturkartlegging fra flere offentlige og private bedrifter og organisasjoner og med gode referanser!

ORGANISASJONSKULTUR

Vi jobber systematisk og handlingsorientert med utvikling av organisasjonskultur. Vi har metodikk og verktøy, både egenutviklet og sertifisering i andre. 

Organisasjonskulturen må utvikles sammen med strategien -  disse må dra i samme retning.

ENDRINGSPROSESSER OG VERKTØY

Vi har etablert et utviklingsprogram for bedrifter i endring. En endringsprosess er ofte smertefull og vi har gode lederverktøy og metoder som sikrer gjennomføring av endring.

-Lederen som trygg kaptein gjennom endringen
-Mellomlederen som aksellerator for endring
-Praktiske verktøy og metoder for bedre omstillingsevne
-Bedriftsinterne kampanjer for holdningsendring og kommunikasjon

DIGITALISERING; STRATEGI, FORRETNINGSMODELL, KULTUR og STRUKTUR

For å skape fart i digitaliseringløftet og få gjennomføringskraft i prosessen, mener vi dette er fire viktige element som må henge sammen

 • En tydelig strategi for digitalisering som er integrert i forretningsstrategien
 • ALLE ombord: en bedriftskultur som støtter opp under strategisk retning og hvor ansatte og ledere har nødvendig drivkraft
 • Forretningsmodeller som tør å tenke ny kundereise, som tør å ta innover seg nye muligheter
 • Organisasjonsstruktur som legger til rette for ny måte å jobbe på, og som er mer fleksibel, raskere og skaper synergier på tvers og mot kunde

FUSJONSPROSESSER

Vi har lang erfaring fra gjennomføring av fusjoner. Vi bidrar som rådgivere i forkant og etterkant av fusjonsprosesser.
Tema vi brenner ekstra for er 
-utvikling av et god og felles kultur
-lederen som trygg veiviser gjennom fusjonen
-felles og tydelig identitet og visjon
-håndter flodbølgen; når utfordringene kommer

Se også vårt 100-dagers program som skaper fart og retning de første viktige 100 dagene etter en fusjon, et oppkjøp eller en organisasjonsendring

STRATEGI OG STRUKTUR

Tydelig strategi og rett struktur er to meget viktige elementer for bedriftens gjennomføringskraft. Vi støtter i tydeliggjøring og implementering av strategi med gode verktøy og dybdeerfaring. Med slagordet "strategi er for alle" blir strategi et kraftfullt verktøy!

Tydeliggjøring av organisasjonsstruktur, roller og ansvar er et av våre viktige bidrag til økt gjennomføringskraft. Vi støtter bedrifter i effektiv / rett organisasjonsdesign for å oppnå sine strategiske mål. 


Hva om lokmotivet kunne gå på skinner etter kort tid og fokus kan handle om business, ikke interne omveltninger? Hva om du som leder kan sette ny standard med tydelig lederplattform fra start? Hva om de åpenbare gevinstene ble tatt ut med en gang, og vi kunne kommunisere hvor smart denne endringen var? 

Dette er noen av spørsmålene vi berører i 100-dagers programmet!

 • Prinsessen og halv kongeriket!
  Visjon og mål! Fristende vyer og tydelig retning – alle må med fra dag 1
 • Vil du være med så heng på!
  Skap engasjement og driv. Legg til rette for å bli kjent med hverandre, med samspill skapes synergier og samarbeidet løftes
 • Hvem er vi? Tydelig identitet
  Attraktiv tiltrekningskraft som er lett å forstå, for oss selv, for organisasjonen, kunder og samarbeidspartnere
 • Gå for gevinst!
  Smart oppfølging av gevinstrealisering og effektiv fremdrift
 • Håndtere flodbølgen – bygg et solid grunnlag
  Mental forberedelse og gode verktøy til utfordringer som vil oppstå
 • Trygg endringsleder
  Å lede med stø hånd gjennom hele prosessen, for ledere på alle nivåer. Verktøy for endringsledelse.
 • Bli hørt! Tydelig kommunikasjon i alle kanaler
  Mer kommunikasjon er nødvendig i denne perioden.
 • Stein for stein – Utvikling av god kultur
  Solid og sterk byggeskikk tuftet på erfaring og kunnskap. Bygg videre på det gode fra eksisterende kulturer – legg til strategisk viktig kulturelementer for å nå dit dere skal.

Vi mister mye på dårlig håndtering av den første tiden. De gode intensjonene for endringer glipper og vi går i gamle sport. Vi klarer ikke å realisere det vi ønsket med endringen / fusjonen. Lufta går raskt ut av ballongen – vi har bare et kort vindu hvor vi skaper nødvendig moment og setter standarden på. Bruk det!

100 dagers programmet er et effektiv, verdiøkende verktøy. Det er utviklet gjennom flere år med arbeid på området og benyttet med suksess i private og offentlige organisasjoner og bedrifter.

Ta kontakt med benedicte@strategen.no for mer informasjon.