Kunder

Vi har kunder innen ulike bransjer og sektorer. De har til felles at de ønsker å utvikle seg!


UTDANNING:

-Høgskolen i Lillehammer

-Varehandelens høyskole

-Westerdals Oslo ACT

ORGANISASJONER: 

-Politiet

-Den Norske Kirke

-Blindeforbundet

-Cappelen Damm

-Abelia

BEDRIFTER:

-Telenor

-DNV GL

-Høegh

-OSM Ship Management

-Borregaard

-PS Hotel

-Abelia

-Invento

-Eiendomsmegler 1

-Transportsentralen

HANDEL: 
-Vic

-Intersport

-G-sport

-Dermalogica

-Skintific

-Kondomeriet

-Interflora

-Bohus

-Sandvika Storsenter

Noen case fra noen team vi har jobbet med.

Den først er DNV GL:


Benedicte har jobbet med DNV GL med fokus på mestring og øke gjennomføringsevne.

Gjennom avdelingssamlinger ble det jobbet med tema som:

– Hva er våre verdier?
– Smart samarbeid
– Løse konflikter
– Jobbe smart, tidsstyring og mestring


Videre til høyskole! Både Siri og Benedicte har erfaring fra høyskole sektoren både som ansatt og rådgiver. 

Vi jobbet med Westerdals Oslo ACT høsten 2015, en spennende fusjon mellom Westerdals, NITH og NISS. Hvordan lage en felles kultur med et utgangspunkt med veldig forskjellige kulturtrekk?

Prosessen gikk over 8 måneder og handlet om:

– Kartlegge dagens kultur og subkulturer
– Definere ønsket kultur og kulturtrekk
– Kartlegge utfordringer ved dagens kultur
– Gapanalyse mellom strategi og kultur
– Utviklingsplan og tiltak for utvikling mot ønsket kultur
– Ledersamlinger med fokus på kulturutvikling og tydelighet

Utfordringene var mange underveis, men vi lyktes med å komme et meget godt stykke på vei. De har nå et godt utgangspunkt for videre arbeid. Kulturutvikling er ikke et «stunt», det er møysommelig arbeid dag etter dag.


Videre til shipping.

Vi har lang erfaring fra shipping & offshore, både som ansatt og som rådgivere. Benedicte har hatt flere spennende oppdrag innenfor shipping & offshore over de siste årene.

Litt om OSM, et globalt Ship Management selskap med hovedsete i Arendal i Norge:
OSM hadde behov for å tydeliggjøre sin strategi samt øke sin gjennomføringskraft, fra strategi til handling. Sammen med OSM jobbet vi gjennom samlinger med ledergruppen og de ulike lederteamene i avdelingene i en prosess over 3 måneder.

Fokus gikk på:
– Kartlegge dagens utfordringer
– Få opp et tydelig bilde på marked, trender og utvikling
– Tydeliggjøre og dokumentere 3 års strategi
– Legge til rette for gjennomføringskraft, gjennom konkrete verktøy og arbeidsmetodikk for å gå implementere strategien


Nest case handler om Telenor Maritime (tidligere MCP)

Telenor Maritime er et selskap som er heleid av Telenor. De er inne i en spennende vekstfase med etablering og virksomhet i USA og Asia. Vi har assistert MCP og lederteamet i denne fasen med formål å øke lederteamets samlede styrke og gjennomføringskraft.

Prosessen går over tre faser med oppfølging og ledercoaching underveis:
-Fase 1: Forstå og tydeliggjøre dagens utfordringer. Kartlegge kultur, strategi og ledelse med fokus på å tydeliggjøre lederteamets utviklingsområder. 
-Fase 2: Jobbe gjennom utviklingsområdene, fokus på handlingsbaserte prosesser og samlinger.
-Fase 3: Sikre forankring av endringer og gjennomføringskraft på sikt.

Sagt om oss:

11 Aug 2016 - "dette er den beste samlingen jeg noensinne har vært på i mine 30 år i NRK". Teamsamling med tema: kultur-endring og identitet.

Mai 2016 -  "Senter for Gjennomføringskraft hjelper oss og sette fart og bringer noe nytt som gir resultater". Butikkleder samling med Kondomeriet med tema: Salg og identitet.

Høst 2015 - "Dette er første gang vi har jobbet så målrettet med å bygge kultur og strategi som går i samme retning"
Teamsamling med selskap i Telenor gruppen med tema: Strategi og kultur.

2015 / 2016 - "Dere treffer. Alt annet identitetsarbeid har vært på overflaten, sammen med dere har vi funnet den ekte identiteten vår!"
Identitetsprosess med landsdekkende blomsterkjede.

Mai 2016 - "Vi fikk umiddelbare resultater. Salget økte fra første minutt!
Etter makeover og butikkbesøk gullsmed på Lillehammer